快捷搜索:  www.ymwears.cn

关西老将不胜愁,驻马听之双泪流。

关西老将不胜愁,驻马听之双泪流。

出自唐朝王维的《陇头吟
原文赏析:
长安少年游侠客,夜上戍楼看太白。
陇头明月迥临关,陇上行人夜吹笛。
关西老将不胜愁,驻马听之双泪流。
身经大年夜小百余战,麾下偏裨万户侯。
苏武才为典属国,节旄空尽海西头。
拼音解读
zhǎng ān shǎo nián yóu xiá kè ,yè shàng shù lóu kàn tài bái 。
lǒng tóu míng yuè jiǒng lín guān ,lǒng shàng háng rén yè chuī dí 。
guān xī lǎo jiāng bú shèng chóu ,zhù mǎ tīng zhī shuāng lèi liú 。
shēn jīng dà xiǎo bǎi yú zhàn ,huī xià piān bì wàn hù hóu 。
sū wǔ cái wéi diǎn shǔ guó ,jiē máo kōng jìn hǎi xī tóu 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: